Kirkkoneuvostoa johtaa kirkkoherra

Kirkkoneuvosto on yhdessä kirkkovaltuuston kanssa seurakunnan päättävä hallintoelin. Kirkkoneuvostoa johtaa virkansa puolesta kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Varapuheenjohtajana toimii Jari-Pekka Järvinen.

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii seurakunnan talouspäällikkö Marja Lähdekorpi

Toisin kuin kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja. Alla on lueteltu Karkkilan kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä.