Kirkkoneuvostoa johtaa kirkkoherra

Kirkkoneuvosto on yhdessä kirkkovaltuuston kanssa seurakunnan päättävä hallintoelin. Kirkkoneuvostoa johtaa virkansa puolesta kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Varapuheenjohtajana toimii Jorma Kivilä.

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii seurakunnan talouspäällikkö Marja Lähdekorpi

Toisin kuin kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja. Alla on lueteltu Karkkilan kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä.