15 ikävuodesta lähtien

Virkatodistusta tarvitaan pääsääntöisesti perunkirjoitusta varten, ja yleensä sukuselvitys laaditaan vainajasta. Sukuselvityksellä tulee kattaa vainajan elämä aukottomasti 15 ikävuodesta lähtien aina kuolemaan saakka.  

Kuolinhetken seurakunta todistaa vainajan elämänvaiheet kuolemasta taaksepäin 1.10.1999 saakka. Sitä aikaisemmista vaiheista omaisten tulee pyytää virkatodistus kustakin seurakunnasta, jossa vainaja on 15 ikävuoden jälkeen ollut kirjoilla.

Viimeisimmässä virkatodistuksessa on lueteltu vainajan kaikki perilliset ajantasaisin tiedoin, joten erillisiä elää-todistuksia ei enää tarvitse hankkia perunkirjoitusta varten.

Virkatodistusten tilaaminen on usein urakka, ja niiden hankkimiseen onkin hyvä varata reilusti aikaa. Lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. 

Virkatodistuksia on myös mahdollista tilata sukututkimusta varten. Tätä varten on hyvä täyttää kirjallinen sukututkimuspyyntö. Sukututkimusta varten laadittavien virkatodistusten toimitusaika on pidempi, mutta enintään 3 kuukautta.

Virkatodistukset tilataan 1.5 lähtien Espoon aluekeskusrekisteristä.


Virkatodistuksen tilaaminen