Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksia on kahden tyyppisiä:

Elää todistus

Todistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voi tarvittaessa lisätä tiedot puolisosta, lapsista tai vanhemmista, käyttötarkoituksesta riippuen. Vanhemman perunkirjoitukseen lapsi ei tarvitse itsestään erillistä elää-todistusta mikä lapsi on ev.lut. kirkon jäsen. Mikäli lapsi ei ole ev.lut. kirkon jäsen, elää todistus on tilattava omasta rekisterinpitäjästä esim. DVV:ltä tai ulkomailta. Helpottaakseen asiointia eri toimitsijoilla ennen perunkirjoitusta, voi tilata itsestään elää-todistuksen missä näkyy sukulaisuus vainajaan. Varmista asia toimitsijan esim. pankin kanssa.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitys tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta varten tai muihin kuolinpesän asioiden hoitoon esim. asunto- ja kiinteistökaupat, lainhuuto tai perinnöstä luopuminen. Kyseessä on katkeamaton ketju henkilön muuttotiedoista joka ulottuu 15-vuotiaasta tähän päivään/kuolemaan asti. Siihen merkitään puolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä puolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Mikäli luopuu perinnöstä siitä on hyvä mainita vainajan todistustilauksen yhteydessä. Sukuselvitys on tilattava hyvissä ajoin. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan Karkkilan seurakunnan osalta Espoon Aluekeskusrekisteristä:

avoinna ma-ti klo 9-15, ke-to klo 9-12, perjantaisin suljettu

p. 09 8050 2600

keskusrekisteri.espoo@evl.fi

Info ja asiointi - Kirkko Espoossa (espoonseurakunnat.fi)

 

Tässä suorat linkit verkossa täytettäviin tilauksiin:


Virkatodistustilaus

Lisätietoja toimitusajoista.