Vaalikuva

Karkkilan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä Karkkilan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna arkipäivisin ma-pe klo 9-12 sekä 17.9.2018 kello 9-16.00. Karkkilan seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on: Huhdintie 9, 03600 KARKKILA.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta www.seurakuntavaalit.fi.

Valitsijayhdistykset

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa.

Tietoa valitsijayhdistyksistä