Avioliittokäsityksen laajentamisaloite kirkolliskokouksessa

3.5.2017 09.49

Aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous alkaa valmistella tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamista samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi.

Kirkolliskokous alkoi käsitellä istunnossaan 2.5. avioliittokäsityksen laajentamista koskevaa edustaja-aloitetta. Aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Aloitteessa ehdotetaan myös omantunnon vapauden periaatetta niin, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti.

Aloitteen tekijät pitävät tärkeänä muun muassa, ettei avioliittokysymyksestä tule kirkon ykseyttä jakavaa tekijää. Tavoitteena on, että kirkossa löydetään ratkaisu, joka takaa omantunnon rauhan eri näkemyksien edustajille. Aloitteen on allekirjoittanut 22 kirkolliskokousedustajaa.

Keskustelussa käytettiin seitsemän puheenvuoroa ja pyydettyjä puheenvuoroja jäi pitämättä 11. Lähetekeskustelu aloitteesta jatkuu keskiviikkona 3.5. muiden edustaja-aloitteiden lähetekeskustelujen jälkeen.

Kirkolliskokous kävi lähetekeskustelut myös muun muassa kirkkohallituksen esityksistä seurakuntavaalisäännösten tarkistamisesta sekä kirkkolain kodifioinnista eli kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistamisesta. Molemmat esitykset lähetettiin lakivaliokuntaan.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus

« Uutislistaukseen