Kun rahasta on tiukkaa

Yllättävissä elämän kriisitilanteissa on mahdollista anoa taloudellista apua seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.

Kaikki anomukset käsitellään vaitiolovelvollisuutta noudattaen.