Luvan kanssa naimisiin

Ennen avioliittoon vihkimistä kihlaparin tulee pyytää avioliiton esteiden tutkinta. Se voidaan tehdä joko sulhasen ja morsiamen kotiseurakunnassa, tai maistraatissa. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä.

Esteiden tutkinta tulee pyytää vähintään 7 vuorokautta ennen vihkimistä. Valmistuttuaan se on voimassa 4 kuukautta.

Valmistunut esteidentutkintalomake voidaan joko luovuttaa kihlaparille, tai se voidaan säilyttää vihkijällä vihkimiseen saakka.

Esteiden tutkinnan voi tehdä myös nettilomakkeella, jonne linkki tässä.