Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteidein tutkinta. Avioliiton esteiden tutkinta täytyy pyytää viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä. Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika kuluu umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteiden tutkinta on pyydetty uudelleen.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Myös Digi- ja väestötietovirasto voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Jos toinen puolisoista on ulkomaan kansalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja. 

Esteiden tutkinnan voi tehdä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asiointipalvelun kautta.

Kun avioliiton esteiden tutkinta on suoritettu, todistus toimitetaan postitse avioliittoon aikoville tai vaihtoehtoisesti turvasähköpostilla. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot ja toimittaa sen Espoon Alukeskusrekisteriin vihkimisen jälkeen.

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus