Rippikoulu

Rippikoulun voi kokea vain kerran elämässään. Se on ainutlaatuinen tilaisuus pohtia omaa elämää ja omaa uskoa. Riparilla opitaan kristillisestä uskosta. Se on evankelisluterilaisen kirkon kasteopetusta.

Rippikoulun voi käydä leirimuotoisena tai päivärippikouluna. Karkkilassa rippileirit järjestetään Leirirannassa.

Leirimuotoinen rippikoulu maksaa 110 euroa ja kaupunkirippikoulu 20 euroa. Molempiin voi hakea maksuvapautusta vapaamuotoisella hakemuksella seurakunnan talouspäälliköltä, Marja Lähdekorvelta.

 

Jos ripari on aikoinaan jäänyt käymättä, on myös mahdollisuus käydä yksityistä aikuisrippikoulua.

Tutustu Karkkilan seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelmaan!