Kun rahasta on tiukkaa

Yllättävissä elämän kriisitilanteissa on mahdollista anoa taloudellista apua seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.

Kaikki anomukset käsitellään vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa