Kun rahasta on tiukkaa

Yllättävissä elämän kriisitilanteissa on mahdollista anoa taloudellista apua seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.

Kaikki anomukset käsitellään vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Talousongelmissa on hyvä ottaa aina ensin yhteyttä sosiaalitoimistoon tai talous- ja velkaneuvontaan. Seurakunnan diakoniasta saat myös apua. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee luottamuksellisesti kanssasi raha- ja velkatilanteestasi.

Talousapua ja -neuvontaa