Hautausmaat

Karkkilan seurakunnan hoidossa on kaksi hautausmaata: vanha ja uusi. Uudella hautausmaalla sijaitsevat lisäksi uurnahautausmaa sekä uurnien anonyyminä kätkentäalueena toimiva Muistolehto.

Vanha hautausmaa, eli kirkkomaa, sijaitsee kirkon välittömässä läheisyydessä Karkkilan keskustassa.

Uusi hautausmaa levittäytyy siunauskappelin ympärille. Se sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Karkkilan keskustasta.

Hautapaikoista ja haudanhoitosopimuksista saat tietoa kirkkoherranvirastosta.

 

 

Käynnistämme Karkkilan seurakunnan hautausmailla hoitamattomien hautojen kartoituksen. Ensimmäisessä vaiheessa merkitsemme kepeillä sellaiset haudat, jotka tarvitsevat hoitotoimenpiteitä. Myöhemmässä vaiheessa edelleen hoitamatta jätetyistä haudoista tehdään viralliset kuulutukset.

 

Haudan hoitamattomuuden perusteita ovat esimerkiksi:

- Hauta on ollut selkeästi hoitamaton pidemmän aikaa.

- Haudalla on kaatunut tai vaarallisesti kallellaan oleva hautamuistomerkki.

- Kasveille varatulla istutusalueella tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa häiritsevästi rikkakasveja.

- Istutettu kasvillisuus on levinnyt istutusalueen ulkopuolelle.

- Haudalla kasvaa pensaita tai puita.

 

Hautoja koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon:

puh. 09 618 24 150

karkkilan.seurakunta@evl.fi