Kansainvälinen auttaminen

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Karkkilan seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Siksi hyvän jakaminen, auttaminen ja ilosanoman vieminen ulottuvat myös oman kaupunkimme ja maamme rajojen ulkopuolelle.

Vuoria ja asutusta Nepalissa.
Joukko lapsia kiitollisina avusta.