Kohti hyvinvointia tuottavia ajattelumalleja

Mertsi Saarela

Kullakin meistä on päivittäin lukuisia ajatuksia. Ajatuksia voi olla hyvin erilaisia. Voimme tunnistaa niistä monia ja myös sellaisia, jotka eivät tuota meille mielen hyvinvointia. Omaan ajatteluun tutustuminen voi antaa mahdollisuuden ajattelun kehittämiseen,  laajentamiseen ja uudistamiseen. Me ihmiset itse valitsemme ajatuksemme, joita pidämme tärkeinä. 

Ajattelumallit syntyvät jo elämän alkutaipaleella ja ensimmäisissä vuorovaikutussuhteissa. Hyvät ja turvalliset vanhemmat luovat lapselleen turvallisia ajattelumalleja ja perusturvallisuuden, että elämään ja ihmisiin voi luottaa. Turvattomissa olosuhteissa kasvaminen eivät samalla tavalla tuota hyvinvointia tuottavia ajattelumalleja.  Korvaavat kokemukset elämässä voivat korjata lapsuuden malleja ja toimia terapeuttisella tavalla. Elämä tarjoaa monia parantavia kokemuksia ihmisten hyvyydestä ja rakkaudesta.

Stoalainen filosofi Epiktetos on sanonut: "Eivät asiat tee meitä onnettomiksi, vaan se mitä asioista ajattelemme."Epiktetoksen mukaan ajattelullamme on vaikutusta siihen, millaisia tunteita meillä on ja miten me voimme. Ajattelulla ihminen voi vaikuttaa tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä. Ajattelulla on merkitystä meille ja meidän ajattelumme vaikuttaa myös siihen yhteisöön, jossa toimimme. 

Kirkon tehtävänä on tuottaa yhteisöllisyyttä, joka yhdistää monelaisia ihmisiä. Kirkolla on uskontunnustuksessa ilmaistu se, mitä kirkko on perinteisesti ajattelut Jumalasta. Tätä uskoa kirkko on perustellut Raamatulla. Raamattu sisältää paljon sellaista, joka tuottaa meille mielen hyvinvointia, turvallisuutta ja toivoa. Apostoli Paavali julistaa kristityn vapaudesta: "Vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen." Meillä on siis vapaus ottaa vastuu siitä, mitä ajattelemme ja meidän ei tule antaa ajatustemme orjuuttaa meitä ja pitää meitä vankeinaan.

Kristillisessä uskossa Jumala on valmis "tekemään kaikkensa" ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Palvelevalla rakkaudella Kristus antaa meille hyvän esimerkin olla omassa elämänpiirissämme levittämässä lohduttavia, ymmärtäväisiä ja rakkaudellisia sanoja ympärillemme.

 

Enkeli lumisateessa